Tiráž

Calvatis GmbH
Dr-Albert-Reimann-Str.16 a
68526 Ladenburg
Deutschland

Tel: +49 6203 105-0
Fax: +49 6203 105-111
E-Mail: info@calvatis.com

obchodný riaditeľ: Thomas Mohr, Jean-Pierre Pittack
Registračný úrad: Amtsgericht Mannheim
Registračné číslo: HRB 432053
IČ DPH:  DE 811190059

Calvatis s.r.o.
Nad Traťou 26
060 01 Kežmarok
Slowakei

Tel: +421 911703402
Fax: +421 527732212
E-Mail: info.sk@calvatis.com

obchodný riaditeľ: Ing. Mikuláš Bobák CSc.
Registračný úrad: Okresný súd Prešov
Registračné číslo: 45 298 718
IČ DPH:  SK 2022956683

Obmedzenie zodpovednosti

1. Online obsah

Autor nenesie žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť alebo kvalitu poskytovaných informácií. Zodpovednosť autora za škodu vzniknutú neoprávneným použitím zverejnených informácií je takisto vylúčená. Autor si takisto vyhradzuje právo na zmenu alebo odstránenie časti alebo úplných informácií a to bez prechádzajúceho upozornenia.

2. Referencie a odkazy

Pri odkazoch typu „ Hyperlink“ z iných stránok autor nenesie zodpovednosť za kontext takto poskytnutých informácií, ani za prípadné prepojenie na stránky podporujúce šírenie nelegálneho softvéru. Autor vyhlasuje že na týchto stránkach sa nenachádza žiadny nelegálny softvér a ani sa nijak neumožňuje jeho šírenie prostredníctvom týchto stránok. Autor nemá vplyv na obsah či autorstvo stránok obsiahnutých v hypertextových odkazoch. Preto sa dištancuje od obsahu všetkých stránok zahrnutých v hypertextových odkazoch.  To platí pre všetky odkazy v rámci vlastnej internetovej ponuky vľavo, ako aj pre zápisy v registroch, diskusných fórach a konferenciách. Autor nezodpovedá za škody vzniknuté neoprávneným používaním uverejnených informácií.

3. Autorské práva obchodný zákon

Autor rešpektuje vo všetkých publikáciách autorské práva, používa iba originálne resp. licencované texty, grafické a zvukové súbory, videosekvencie.  Všetky zverejnené texty a logá v rámci internetovej ponuky plne podliehajú autorským právam zhotoviteľa, ich používanie je povolené len so súhlasom zhotoviteľa.  Zverejené texty ako aj značky je možné len prehliadať, ich ďalšie kopírovanie, používanie, reprodukovanie či rozširovanie je možné iba s výslovným súhlasom autora! 

4. Ochrana osobných údajov

Všetky údaje, ktoré registrovaná organizácia uvedie pri ( názov organizácie/ firmy, mená, e- mailové adresy) sú poskytované dobrovoľne, ich zverejnenie zo strany užívateľa je založené na dobrovoľnosti. Využívanie a zaplatenie všetkých dostupných služieb – pokiaľ je to technicky možné- je prípustné aj bez udania identifikačných údajov resp. pseudonymov. Použitie tiráže, resp. iných publikovaných údajov, ako sú telefónne čísla, e-mailové adresy, či ostatné kontakty pre zasielanie nevyžiadaných údajov je zakázané. Zriaďovateľ si vyhradzuje právo vyvodiť právne kroky pri nerešpektovaní tohto zákazu.

5. Platnosť obmedzenia zodpovednosti.  

Toto obmedzenie zodpovednosti sa vzťahuje na všetky body ponuky, ktorá bola zverejnená na týchto internetových stránkach, je jej neoddeliteľnou súčasťou. Pokiaľ jej časť alebo niektoré formulácie tohto vyhlásenia nie sú v súlade s právnickými zásadami, všetky ostatné časti vyhlásenia o obmedzení zodpovednosti zriaďovateľa týchto webových stránok naďalej zostávajú v plnej platnosti.

Novinky / Tlač

Kontakt

Calvatis s.r.o.
Nad Traťou 26
060 01 Kežmarok
Slovensko

Tel: +421 911703402
Fax: +421 527732212
E-Mail: info.sk@calvatis.com

 

top