Voedingsmiddelenindustrie

Steeds vaker wordt er in onze maatschappij discussieert over de thema's voedselveiligheid respectievelijk bescherming van de consument.

In het bijzonder in die gevallen waar ontoereikende hygiëne binnen een bedrijf van een levensmiddelenproducent leidt tot een debat in de media en openbaarheid, waardoor het bijzonder moeilijk wordt het vertrouwen van de consument te herwinnen. Een dergelijk incident leidt niet zelden tot sluiting van het bedrijf en het bijbehorende verlies van arbeidsplaatsen. De ondernemer zelf draagt een aansprakelijkheidsrisico, dat hij echter vooruitkijkend minimaliseren kan.

In deze omgeving, met grote ondernemersrisico's, hebben wij ons tot doel gesteld de zekerheid m.b.t. de hygiëne van productie-installaties voor levensmiddelen te ondersteunen en hygiënemistoestanden bij voorbaat uit te sluiten. Wij leggen aan het verantwoordelijke personeel alle aspecten bloot voor een optimale bedrijfshygiëne tegen een best mogelijke prijsprestatie verhouding. Voor de volgende standaard processen bieden wij U een volledig pakket aan oplossingen voor:

 • Oppervlaktereiniging en -desinfectie
 • Krattenwassen
 • Persoonlijke hygiëne
 • Structurele en proceshygiëne
 • CIP reiniging
 • Tank reinigung
 • Rookkamerreiniging
 • Systemen en apparatuur
 • Kostenoptimalisatie

Bovendien hebben wij ons in advies en implementatie voor complete hygiëneconcepten in bedrijven gespecialiseerd. Deze processen omvatten:

 • Opleiding en advies
 • HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)
 • Bewaken en beoordeling op milieu-invloeden
 • Gezondheids- en veiligheidsconcepten
 • Samenwerking met dierenartsen en adviesorganen

Om aan stijgende verwachtingen van de markt te voldoen worden onze mensen regelmatig gekwalificeerd en bijgeschoold over de nieuwste inzichten. Voorts worden de speciale gebieden zoals IFS (International Food Standard), klimaatbeheersing, prestatiebeoordeling van schoonmaakbedrijven en hygiënekostenbewaking door externe deskundigen of samenwerkingspartners afgedekt.

top