Potravinársky priemysel

Téma bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa je pre našu spoločnosť mimoriadne dôležitá a neustále jej venujeme zvýšenú pozornosť.

Najmä v prípadoch, v ktorých sa hygienický štandard v prevádzke zákazníka stal predmetom verejnej diskusie je veľmi náročné získať si jeho dôveru. Takéto diskusie neraz vedú k strate mnohých pracovných miest, riziko je vždy na pleciach výrobcu, no skúsenosti našich odborných pracovníkov vedia toto riziko zminimalizovať.

V tomto vysoko rizikovom odvetví potravinárskeho priemyslu je naším cieľom zvyšovanie bezpečnosti a zaručenie vysokého hygienického štandardu v prevádzkach našich záazníkov. Naši zamestnanci sú otvorení všetkým Vaším otázkam v záujme dosiahnutia čo najvyššej efektivity Vami vynaložených prostriedkov.

Pre štandardizované procesy ponúkame služby v nasledujúcom rozsahu:

 • Povrchové čistenie a dezinfekcia
 • Čistenie boxov
 • Osobná hygiena
 • Hygiena v rámci výrobných procesov
 • CIP stanice
 • Čistenie nádrží
 • Čistenie údenárskych boxov
 • Stroje a zariadenia
 • Optimalizácia nákladov

Naša spoločnosť sa špecializuje aj na poradenstvo a realizáciu integrovanej koncepcie hygieny v rámci riešenej spoločnosti. Okrem iného medzi tieto procesy patrí:

 • Školenia a konzultácie
 • Vypracovanie HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)
 • Monitorovanie a hodnotenie vplyvov na životné prostredie
 • Zdravie a bezpečnosť
 • Spolupráca s veterinárnou správou

Školeniami a neustálymi tréningami našich zamestnancov dokážeme reflektovať na narastajúce požiadavky trhu. Špecifické služby ako je napr. IFS ( International Food System) či otázky odvetrávacich systémov vieme zabezpečiť prostredníctvom našich externých spolupracovníkov.

Novinky / Tlač

Kontakt

Calvatis s.r.o.
Nad Traťou 26
060 01 Kežmarok
Slovensko

Tel: +421 911703402
Fax: +421 527732212
E-Mail: info.sk@calvatis.com

 

top