Künye

Calvatis Hijyen San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Sanayi Mah. Isıso San. Sit. R 2 Blok No:1-2

34517 - Esenyurt / İSTANBUL

Türkiye

 

Genel Müdür      : Yıldıray Kart

Vergi Dairesi      : Beylikdüzü

Vergi Numarası   :  1960740969

Telefon              : +90 212 6231833

Faks                  : +90 212 6231834

 

Feragatname

1. Online teklifin içeriği

Calvatis GmbH/Ltd, verilen bilgilerin güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği veya niteliği ile ilgili hiç bir güvence vermez. Calvatis GmbH/Ltd, kendisinden kaynaklanan, esasa veya kasite ya da ağır ihmale dayalı, kanıtlanmış hareketi bulunmadıkça, verilen bilgilerin kullanılmasından veya kullanılmamasından ya da hatalı veya eksik bilgilerin kullanılmasından ileri gelebilecek zarar ziyan taleplerinden sorumluluk kabul etmez. Tekliflerin tümü bağlantısız ve bila taahhüttür.Calvatis GmbH/Ltd teklifin bazı sayfa ve satırlarını ya da tümünü önceden bir avis ve ihbarda bulunmaksızın değiştirme, kısım ekleme, iptal etme veya yayınlamayı geçici veya kesin olarak durdurma hakkını özellikle saklı tutar.

2. Telemedya Yasasına ilişkin uyarılar

Yayınlayan/Yayınlayanlarca Link olarak adlandırılan bağlantılar üzerinden kaynak gösterilen ve üçüncü şahıslara ait web sitelerine aktarılan bilgi ve belgelerin sorumluluğu ilgili teklif sahiplerine aittir. Yayınlayan/ Yayınlayanlar, üçüncü şahıslara ait  bu gibi site ve sayfaların içeriğinden sorumlu değildir. Ayrıca yayınlayanın web sitesine, link olarak adlandırılan bu bağlantı yerlerince, yayınlayanın bilgisi olmadan (dışardan) baş vurulmuş olunabilir. Yayınlayan(lar), üçüncü şahısların web sayfalarındaki içerik ve bilgilendirmelerinden sorumlu değildir. Yayınlayan ancak, (hukuka aykırı ve ceza ile yaptırımlanabilen içerikler dahil) bu içeriklerden fiilen bilgi sahibi olması ve bu bilgilerin kullanılmasını teknik yönden önleyebileceği var sayımından (karinesinden)  hareket edilebilmesi  durumlarında sorumlu tutulabilir. Öbür yandan yayınlayan, telemedya yasası (TMG) uyarınca bu gibi kendisine ait olmayan içerikleri sürekli denetlemek zorunda değildir. Kurumsal künye veya benzer kaynaklarda yer alan, posta adresi, telefon ve faks numaraları ve e-mail adreslerinin üçüncü şahıslarca kullanımı, bu bilgiler kendilerince  özellikle talep edilmedikçe, yasaktır. Spam-Mail gönderme gibi işbu yasağa (UWG yasası Md.7 fıkra 2, bent 3 ile TMG yasası Md. 6 uyarınca) aykırı hareketlerin saptanması durumunda yasal önlemlere başvurma hakkı saklı tutulur.

 3. Telif ve marka/markalama hakkı

Yayıncı, kullanılan tüm grafiklerde, sesli dokümanlarda, videoların bilgi dökümlerinde ve metinler’deki telif haklarına riayet etmeye, (yayıncının) kendisi tarafından meydana getirilen grafikleri, sesli dokümanları, video bilgi dökümlerini ve metinleri (tercihan) kullanmaya  ya da lisansa/ruhsata bağlı olmayan grafiklere, sesli dokümanlara, video bilgi dökümlerine ve metinlerine öncelikle baş vurmaya çaba göstermektedir. Internet yoluyla yollanan tekliflerde yer alan ve –var ise- üçüncü şahısların korunmuş haklarına giren markalar ve alamet-i farikalar  tümüyle yürürlükteki yasaların hükümlerine ve sahiplerinin tescilli mülkiyet haklarına tabidir. Marka ve marka işaretlerinin tek başına isimlerinin geçmiş/yazılı olması, üçüncü şahısların korunmuş haklarının mevcut olmadığı anlamına gelmez. Yayıncı tarafından yayınlanan, yayıncının bizzat kendisi tarafından meydana getirilen nesne ve konuların telif hakkı (Copyright’i) münhasıran sitenin sahibine aittir. Bu gibi grafikler, sesli dokümanlar, video sıralama ve dökümleri ile metinler ve diğer elektronik veya basılı yayınlar yayıncının açık izni olmaksızın çoğaltılamaz ve/veya kullanılamaz.

4. Dataların/Verilerin korunması  

Verilen tekliflerde kişisel veya iş konusuyla ilgili (e-mail adresleri, isimler, adres bilgileri gibi) data ve verileri belirtme imkânının bulunması halinde bu gibi bilgilerin verilmesi ve kullanıcının kullanımına sunulması tümüyle  verenin  ve kullandıran kişi ve kuruluşun isteğine bağlıdır. İstifadeye sunulan tüm hizmetlerin kullanımına, – teknik yönden mümkün olduğu takdirde ve imkânların elverdiği  oranda- data ve veriler belirtilmeksizin de izin verilebilir.

 5. İşbu feragatname kaydı şartının hukuki bağlılığı/etkinliği

Sözü geçen feragatname kaydı şartı, işbu sayfada değinilen internet teklifinin bir cüz’ü mahiyetindedir. Metnin bazı bölümleri veya ifade biçimleri geçerli hukuki statüye uygun olmadığı ya da uygunluğunu daha sonra kısmen  veya tamamen yitirdiği takdirde, belgenin geriye kalan bölümlerinin içeriği geçerli olmaya devam eder.

Haberler / Basın

İletişim

Calvatis Hijyen San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Sanayi Mah. Isıso San. Sit. R 2 Blok No:1-2
34517 - Esenyurt / İSTANBUL
Türkiye

top