Hizmetlerimiz

Piyasa genelinde birlikte var olduğumuz kuruluşlardan hayli farklı olarak, temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri üretiminin yanısıra özellikle hizmet alanındaki uzmanlığa çok büyük önem veriyoruz.

Calvatis Danışmanlığı

Consulting grubumuz, tüm diğer faaliyet departmanlarından farklı olarak, bağımsız bir uzmanlar topluluğudur. Grubumuz, kalite yönetimi, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point-Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası) ile IFS (International Food Standard-Uluslararası Gıda Standartı) alanlarında deneyimli mühendislerden, kimyagerlerden, gıda teknisyenlerinden ve mikrobiyologlardan oluşmaktadır.  Bu grup, işletme ekonomisi dalında kapsamlı bilgilere sahip uzmanlarla tamamlanmaktadır. Grubun ağırlık noktaları  hijyen yönetimi ile analitik hizmet alanıdır. İşbirliği kapsamında gıda maddesi imalatçılarına, ambalaj üreticilerine, temizlik hizmetleri verenlere ve planlama bürolarına hijyen yönetim sistemlerinin değerlendirilmesi,  geliştirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla araç gereç ve aletler tahsis ediyoruz. Calvatis Consulting/Danışma grubumuz işbu faaliyetlerden kaynaklanan projelere aynı zamanda giderleri düşürecek, ilgili kuruluş konumunu bir defaya mahsus saptayacak ya da  prosesleri/yöntemleri sürekli olarak iyileştirecek önlemlerle eşlik etmektedir. Grubumuz kalite yönetimi ve mikrobiyoloji gibi klasik araç ve metotlarla yetinmeyip aynı zamanda  CCU-ölçümlerine (CIP Check Unit) yönelik analizlerde entegre audit sistemlerine ve proses görüntülemelerine (Prosess vizualization) baş vurmaktadır. Kullanılan yöntemler, cari sertifikasiyonlar ve akreditismanlar yoluyla güvenceye bağlanmakta ve gelişmelerinin devamı sağlanmaktadır.

Fason üretim

Özel etiketli ürünler

Toplam kapasitesi yılda 45.000 ton olan üretim hatlarımızda , gerek sıvı gerek toz halindeki birçok ürünün imalatını gerçekleştirebilecek ve siparişlerini alacak durumdayız. Bu ürünlerde tümüyle müşterilerimizin isteklerine uygun reçete/terkip ve ambalajlar  kullanmaktayız  ya da salt dolum hizmetlerini üstlenmekteyiz. Dolumların miktar ve ambalajı seçimlik olarak: Küçük kaplarda 2.5 kg’a, kara yolları tankerlerinde ise 25 ton’a kadardır. Katı madde karışımlarından oluşan dolumları ise 0.5 kg’dan başlayarak küçük,  1.4 ton’a kadar olanları ise büyük kaplarda gerçekleştiriyoruz.

Siparişleri tek elden komple teslim ediyoruz: Üretim, depolama ve dağıtım/direk teslimat.

Bu teslimatta, yapılan tercihe göre, gelişimli reçete/terkip, ham madde ve ambalaj maddesi tedariki ile ilgili kapsamlı dokümanları  müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz.

Haberler / Basın

İletişim

Calvatis Hijyen San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Sanayi Mah. Isıso San. Sit. R 2 Blok No:1-2
34517 - Esenyurt / İSTANBUL
Türkiye

top