Služby

So zámerom vyniknúť na trhu sa nešpecializujeme len na vývoj nových čistiacich prostriedkov, ale aj na rozmanitosť poskytovaných služieb.

Calvatis Consulting
Náš konzultačný tím je zložený z odborníkov z rozličných odborov.
Skladá sa z chemikov, chemikov, mikrobiológov, manažérov z oblasti riadenia kvality, HACCP (Hazard analysis and critical control point) a IFS (International Food Standard). Tým odborníkov je doplnený o ľudí s bohatou praxou a o odborníkov na manažment hygieny a analytické služby. V rámci spolupráce zabezpečujeme pre výrobcov potravín, obalových materiálov, upratovacích služieb vedenie a rozvoj systémov riadenia kvality. Náš analytický team Calvatis poskytuje poradenstvo v oblasti znižovania nákladov ako aj kontinuálneho zlepšovania procesov. Nad rámec tradičných nástrojov a metód riadenia kvality a mikrobiológie používame pri analýze CCU ( CIP- kontrola jednotiek) integrované kontrolné systémy a vizualizáciu procesov. Všetky analytické postupy sú používané v rámci akreditácie.

Kapacita výroby
Výrobná kapacita liniek fy. Calvatis je 45 000 ton tekutých a práškových čistiacich prostriedkov. Preto sme schopní reagovať na akékoľvek prianie zákazníka v rámci dodávky produktov resp. služieb. Kvapalné výrobky plníme od malých 2,5 kg balení až po 25 tonové cisterny. Tuhé zmesi od 0,5 kg balenia až po 1,4 tony vážiaci BIG-BACK.

Ponúkame kompletnú starostlivosť od výroby, cez plnenie, až po distribúciu.

Novinky / Tlač

Kontakt

Calvatis s.r.o.
Nad Traťou 26
060 01 Kežmarok
Slovensko

Tel: +421 911703402
Fax: +421 527732212
E-Mail: info.sk@calvatis.com

 

top