Prístroje a zariadenia

Prostredníctvom našich inžinierov ponúkame našim zákazníkom špecifické riešenia podľa ich požiadaviek.

Neustále aplikujeme nové vedomosti a skúsenosti našich pracovníkov pre zdokonaľovanie ponúkanej techniky.

Vývoj techniky a strojných zariadení, ako aj ich životnosť je preskúšaná podmienkami trhu. Oddelenie vývoja sa zameriava na nasledovné oblasti:

Štandardné technológie
Ponúkame celú škálu sofistikovaných technických zariadení ktoré sú štandardne vyrábané v našich dielňach. Okrem širokého spektra čistiacich zariadení, meracej a riadiacej techniky, zariadení na produkciu aerosólov a iného, ponúkame široké spektrum náhradných dielov.

Špeciálne zariadenia
Okrem štandardne vyrábaných zariadení sme schopní poskytnúť aj riešenia na mieru.

Spĺňame najnáročnejšie požiadavky našich zákazníkov, ktorých neuspokojujú štandardné riešenia, naši technici čelia neustálym výzvam.

Vývoj špecifických technológii sa zakladá na želaniach a prianiach zákazníka, novo vyvinuté zariadenia sú implementované na trh.

Komplexné služby
Našim zákazníkom neponúkame len strojné zariadenia ale ponúkame im komplexné riešenie z jednej ruky. V úzkej spolupráci s našimi partnerskými spoločnosťami prijímame zodpovednosť za veľké projekty z pohľadu plánovania, zásobovania, realizácie a uvedenia do prevádzky. Našim zákazníkom vieme poradiť aj pomôcť aj v oblasti financovania projektov.

V rámci starostlivosti o zákazníka sa náš vysokokvalifikovaný team stará o udržateľnosť investícií našich zákazníkov.

Novinky / Tlač

Kontakt

Calvatis s.r.o.
Nad Traťou 26
060 01 Kežmarok
Slovensko

Tel: +421 911703402
Fax: +421 527732212
E-Mail: info.sk@calvatis.com

 

top