Calvatis отива в Пакистан

С цел по-нататъшно разширяване на присъствието и дейността си на южноазиатския пазар Calvatis GmbH създаде ново съвместно предприятие на развиващия се и ориентиран към бъдещето пакистански пазар.

Новото съвместно предприятие в Тунис дава възможност да се осигури възможно най-доброто обслужване на местните клиенти и да се отговори на нарастващото търсене на продукти за почистване и дезинфекция. Новото предприятие ще разшири още повече световната мрежа от дъщерни дружества и ще засили позициите на азиатския пазар, за да може да продължи да се развива в бъдеще.