Калватис отива в Тунесиен

За да разшири още повече присъствието и дейността си на северноафриканския пазар, преди няколко седмици Calvatis GmbH създаде ново съвместно предприятие на развиващия се и ориентиран към бъдещето тунизийски пазар. Новото съвместно предприятие в Тунис дава възможност да се осигури възможно най-доброто обслужване на местните клиенти и да се отговори на нарастващото търсене на продукти за почистване и дезинфекция. Новото предприятие ще разшири още повече световната мрежа от дъщерни дружества и ще укрепи позициите на африканския пазар, за да може да продължи да се развива в бъдеще.