Calvatis goes UK

За да разшири още повече присъствието и дейността си на европейския пазар, Calvatis GmbH наскоро основа нов филиал на развиващия се и ориентиран към бъдещето пазар в Обединеното кралство.

Новото дъщерно дружество във Великобритания дава възможност за предоставяне на възможно най-доброто обслужване на клиентите на местно ниво и за посрещане на нарастващото търсене на продукти за почистване и дезинфекция. Новата компания ще разшири още повече световната мрежа от дъщерни дружества и ще засили позициите на западноевропейския пазар, за да може да продължи да се развива в бъдеще.