Calvatis учредява съвместно предприятие в Южна Корея

За да разшири още повече присъствието и дейността си на азиатския пазар, Calvatis GmbH основава ново съвместно предприятие на развиващия се и ориентиран към бъдещето южнокорейски пазар.

Новото съвместно предприятие в Южна Корея предлага възможност за предоставяне на възможно най-доброто обслужване на местните клиенти и за посрещане на нарастващото търсене на продукти за почистване и дезинфекция. Новото предприятие ще разшири още повече световната мрежа от дъщерни дружества и ще засили позициите на корейския пазар, за да може да продължи да се развива и в бъдеще.