Calvatis е пълноправен член на Международната асоциация ENFIT!

ENFIT е първата международна асоциация, която разработва европейски и международни стандарти за повече безопасност и прозрачност във веригата на доставки. Особено в случая с химикалите, където качеството на продуктите и безопасността на транспорта (превоз на опасни товари) са от първостепенно значение, това е неизбежно.

С цел предотвратяване или бързо локализиране на замърсяването на суровини и полуфабрикати в хранително-вкусовата промишленост, Calvatis работи активно с ENFIT за въвеждане на процедури за почистване на контейнери за транспортиране на храни.

Поради постоянно растящите цени на енергията работим с ENFIT по проект за пестене на енергия, който се фокусира върху понижаване на температурата на почистване с цел пестене на енергия.