Калватис с най-добри оценки в "Седмица на стажа

След седмицата на стажа през лятото на 2022 г. нашата компания беше оценена с най-добри оценки от участващите стажанти. Това прави Calvatis GmbH една от 100-те най-добри компании сред повече от 5000 участващи компании.

В допълнение към обиколката на компанията, стажантската седмица включваше и възможност за придобиване на практически опит в лабораторията и в технологията на поддръжката, за да се запознаете по-добре с длъжностната характеристика на химическия техник.