Global Export Meeting 2024

Тази седмица посрещнахме нашите партньори на Глобалната среща за износ 2024 в Ладенбург. Колеги от общо 42 държави пристигнаха в Ладенбург от всички посоки. С вълнуващи презентации и забавна вечерна програма бяха създадени нови контакти и проведени интересни дискусии. Обменът на опит и идеи укрепва глобалната мрежа на Calvatis Group и ни дава положителна перспектива за бъдещето. Бихме искали да благодарим на всички участници за това успешно събитие и да очакваме с нетърпение следващото.