Вълнуващи новини

С гордост съобщаваме, че вече разполагаме с 3D принтер в Калватис! С тази впечатляваща технология ще можем да работим още по-ефективно и да разработваме по-иновативни решения. Следете за вълнуващите проекти, които ще реализираме с него!