TOP 100

За трети път Calvatis е сред 100-те най-иновативни средни предприятия в Германия.

Нашият фокус върху използването на устойчиви суровини и свързаното с това разработване на иновативни продукти, също в сътрудничество с университети и институти, бяха особено убедителни в процеса на подбор. Използването на алтернативни суровини допринася не само за подобряване на екологосъобразността, но и за оптимизиране на безопасността на труда при работа с нашите продукти. Ориентираното към бъдещето разработване на пробиотични почистващи препарати също е един от иновативните проекти, на които Calvatis придава особено значение.

Оптимизирането на използването на ресурсите става все по-важно през последните години. С развитието на технологиите за оборудване и системи можем да предложим на нашите клиенти цялостни решения в съчетание с нашите почистващи и дезинфекционни препарати, които са точно съобразени с тази необходимост. Възможността за записване и анализиране на данни означава, че клиентите могат да идентифицират потенциални икономии и да оптимизират използването на ресурсите.

Наградата за компания от Топ 100 е потвърждение на ангажираността и иновативната сила на Calvatis GmbH. Компанията остава ангажирана с предлагането на устойчиви продукти и решения, които отговарят на най-високите стандарти за качество и в същото време имат положителен принос за опазването на околната среда.