Авторско право

Съдържанието на този сайт, включително, но не само текстове, софтуер, фотографии, графики, илюстрации, дизайн, имена, имена на фирми, регистрирани търговски марки, сервизни марки (наричани по-долу „Материали“) са защитени от законите за авторското право и други законови норми, както в Германия, така и в други страни. Материалът включва както съдържанието, притежавано от компанията или управлявано от последната, така и съдържанието, притежавано или управлявано от трети страни от името на оператора. Възпроизвеждането и разпространението на материали на този уебсайт без предварително писмено съгласие е забранено. Това се отнася и за дублиране и разпространение.