Laundry

При грижaта за текстил, работното облекло, моповете и домакинският текстил се перат в големи количества.

В тясно сътрудничество с нашите клиенти, процесите на измиване непрекъснато се наблюдават и подобряват, използването на химикали, вода и енергия също се оптимизира.


Приложения