Преработка на млечни продукти

 

Във фабрики, които съхраняват, обработват или дори произвеждат храни, законодателят има строга политика за почистване на оборудването и повърхностите. Миналото показва, че производствените обекти са податливи на замърсяване и по този начин могат да образуват среда за размножаване на бактерии и вируси. За да се предотврати това, цялото оборудване, устройства и повърхности трябва да се почистват и дезинфекцират ежедневно, както и да се отстраняват остатъците от продукцията, за да се осигури оптимално качество на продукта.

 


Приложения

 

Смазване на конвейера

 

Почистване на контейнери

 

Почистване на мембраната


 

Почистване на затворени системи

 

Ултрафилтрация

 

Пастьоризация