Продукти

Нашата широка гама от продукти

 

Нашите продукти покриват всички зони за почистване и дезинфекция.

 
Повече от просто химия - страст

 

Иновативното развитие, креативното инженерство, представянето и устойчивостта са също толкова част от нашия бизнес модел, колкото и удовлетвореността на клиентите.

 

Успехът на всеки един от нашите клиенти е основна цел на нашата работа. Ние приемаме очакванията и изискванията на нашите клиенти по отношение на нашите продукти, процеси и услуги и винаги се фокусираме върху нуждите на нашите клиенти. Ние предлагаме на всеки клиент оптимална хигиенна концепция с най-високо качество на продукти и услуги.

Научете повече


Качество и стандарти

Ние рутинно изпълняваме изисквания като акредитация за групи или специфични за дадена държава одобрения на продукти. За да се избегнат бързо разпространяващите се пандемии, способността да се прилагат глобални хигиенни изисквания на местно ниво придобива значение.

Научете повече

Приложения

За нашите продукти има многобройни приложения в съответните индустрии. Ще се радваме да ви предоставим индивидуална хигиенична концепция.

Вашата хигиенна концепция