Селско стопанство

 

Основите за висококачествена храна се поставят от производителя. В тясно сътрудничество и чрез обширни практически тестове с фермери, ние разработваме и произвеждаме екологични и ефективни продукти, които гарантират висок хигиенен стандарт. Моля, обърнете внимание на нашето позоваване на етикета на Calvatis "BIO съответствие" върху продуктите за биологична грижа.


Приложения

 

Препарат за почистване на апарати за доене

 

Почистване на вимето

 

Продукти за потапяне и поддържане на вимето


 

Филтър за мляко

 

Стабилна хигиена

 

Почистване с пяна