Оборудване и системно инженерство

 

С областта на нашето инженерство ние ви предлагаме специфични за клиента решения за изграждане на съоръжения и оборудване, точно според вашите изисквания. За оптимално използване на продуктите, произведени от нас, нашето оборудване, системи и технология за приложение са на ваше разположение в допълнение към обширния опит на нашите служители.

 


Приложения

 

Проектиране на сгради и съоръжения

 

Сглобяване, пускане в експлоатация и поддръжка

 

Измерване, контрол, регулиране, събиране и оценка на данни


 

Резервни части