Производство на напитки

 

Във фабриките, които съхраняват, обработват или дори произвеждат храни, законодателят има строга политика за почистване на части и повърхности. Миналото показва, че производствените обекти са податливи на замърсяване и по този начин могат да бъдат среда за размножаване на бактерии и вируси. За да се предотврати това, цялото оборудване, устройства и повърхности трябва да се почистват и дезинфекцират ежедневно, както и да се отстраняват остатъците от производството, за да се осигури оптимално качество на продукта.

 


Приложения

 

Почистване на бутилки

 

Смазване на конвейера

 

Почистване на контейнери


 

Почистване на мембраната

 

Почистване на затворени системи