Качество и стандарти

Основният завод за производство на Calvatis в Ладенбург, клоновете в Уелс и Брегенц (Австрия), както и дъщерното дружество в Алтендорф (Швейцария) са сертифицирани по DIN ISO 9001 и DIN ISO 14001.

За нас качеството и екологичната осведоменост са също толкова важни в корпоративната култура, колкото безопасността на труда и отговорността за нашите служители. Системата за управление, с аспектите на качеството, безопасността и опазването на околната среда, се използва от ръководството за изпълнение на годишните цели на Компанията.

Сертификати