Хранително-вкусова промишленост

 

В тази среда, която е изложена на високо ниво на риск, ние се стремим да подкрепим хигиенната безопасност на производствените обекти и да предотвратим предварително хигиенни дефекти. Информираме отговорните служители на вашата компания за всички аспекти, свързани с оптималните хигиенни операции при възможно най-доброто съотношение цена-качество.

 


Приложения

 

Почистващи и дезинфекциране на повърхности

 

Лична хигиена

 

Автоматизиран процес на почистване


 

Контейнери за транспорт на храни и товароносители

 

Контейнери за транспорт на храни и товароносители

 

Технически въпроси при почистването


 

Интерфейси към интегрирани системи за управление,