Направления

В много индустрии за вас

Calvatis е независим производител на почистващи и дезинфекционни агенти, за да може да предлага услуги, съобразени с нуждите на индустрията.

 


 

Хранително-вкусова промишленост

 

Производство на напитки

 

Преработка на млечни продукти


 

Селско стопанство

 

Институционален сектор

 

Оборудване и системно инженерствоПовече от просто химия - страст

 

Иновативното развитие, креативното инженерство, представянето и устойчивостта са също толкова част от нашия бизнес модел, колкото и удовлетвореността на клиентите.

 

Успехът на всеки един от нашите клиенти е основна цел на нашата работа. Ние приемаме очакванията и изискванията на нашите клиенти по отношение на нашите продукти, процеси и услуги и винаги се фокусираме върху нуждите на нашите клиенти. Ние предлагаме на всеки клиент оптимална хигиенна концепция с най-високо качество на продукти и услуги.

Научете повече


Услуги

Нашата изключително висока степен на специализация в сектора на услугите ни отличава от останалите лидери на пазара. В допълнение към висококачествените почистващи и дезинфекциращи агенти, ние предлагаме и индивидуални решения чрез химия, инженеринг и обслужване за всеки клиент.

Научете повече

Качество и стандарти

Ние рутинно изпълняваме изисквания като акредитация за групи или специфични за дадена държава одобрения на продукти. За да се избегнат бързо разпространяващите се пандемии, способността да се прилагат глобални хигиенни изисквания на местно ниво придобива значение.

Научете повече