Връзки с инвеститорите

Условия за ползване

Моля потвърдете следните условията за достъп до следващите страници


Условия, даващи право

Информацията и документите (обобщаващи „Информация“), съдържащи се на този уебсайт с всички негови подстраници (обобщаващи „Уебсайт“), не са предназначени за лица от САЩ (както е определено в Наредба S съгласно Закона за ценните книжа на САЩ от 1933 г.). Тази информация не може да бъде преглеждана или разпространявана сред жители на Съединените американски щати, Канада, Австралия или Япония, тъй като облигациите на този уебсайт не трябва да се предлагат или продават на жители на САЩ, Австралия, Канада или Япония .

Приемайки тези условия за използване, вие потвърждавате, че не сте местно лице в САЩ (както е определено в Наредба S съгласно Закона за ценните книжа на САЩ от 1933 г.) и не сте в Съединените американски щати, Канада, Австралия или Япония. Освен това се съгласявате да не разкривате никаква информация, съдържаща се на този сайт, на жители на САЩ (както е определено в Наредба S съгласно Закона за ценните книжа на САЩ от 1933 г.) или на всяко лице, което пребивава в Съединените американски щати, Канада, Австралия или Япония.

В някои други държави закупуването на облигации, чрез които информацията се предоставя на този уебсайт, може да бъде забранено като цяло или за определени лица и следователно може да бъде достъпно само за определени инвеститори. Това може да се отнася и за разпространението на информация за такива облигации. Всеки потребител на този уебсайт трябва да се информира за приложимите за него ограничения и да ги спазва.


Незадължителна информация без гаранция

Цялото съдържание на този уебсайт (включително цялата информация) не представлява оферта за покупка нито се присъединява към правата за участие на Calvatis GmbH, нито е искане на оферта за закупуване на права за участие и не трябва да се тълкува в този смисъл. Освен това съдържанието на този уебсайт или части от него не може да се използва като основа за обвързващ договор от какъвто и да е вид, или трябва да се разчита като такова.

Calvatis GmbH не поема никаква гаранция, че правата за участие, описани на този уебсайт, са подходящи като инвестиция за всички инвеститори. Следователно информацията на този уебсайт не е препоръка от Calvatis GmbH за абониране или придобиване по друг начин на права за участие в Calvatis GmbH.


Допълнителни разпоредби

Calvatis GmbH не поема отговорност за загуби или щети от какъвто и да е вид в резултат на използването на този уебсайт или съдържащата се в него информация. Съдържанието на този уебсайт може да бъде променено по всяко време без предизвестие.

Уебсайтът и съдържанието му са създадени с голямо внимание. Въпреки това, Calvatis GmbH не поема отговорност за щети, произтичащи от неправилна или непълна информация, или изчисления на уебсайта.

Посетителите на този уебсайт са единствено отговорни за анализа на наличната в него информация, проверка на нейната цялост и претегляне на възможностите, и рисковете от инвестиция в правата за участие на Calvatis GmbH. Преди да вземете каквото и да е инвестиционно решение, препоръчително е да се консултирате с проспекта за ценни книжа за правата за участие на Calvatis GmbH, включително и с други общодостъпни източници на информация за облигациите, и да ги оцените професионално, като се вземат предвид личните активи и инвестиционната ситуация във всеки индивидуален случай.

Нито съм жител на САЩ, нито пребивавам в Съединените американски щати, Канада, Австралия или Япония и приемам условията по-горе.