Контейнери за транспорт на храни и товароносители

Производствената среда включва не само повърхностите в предприятието, но и въздуха и водата като важен заобикалящ фактор.

 

Подкрепящи решения в тези области:

  • Климатик
  • Питейна вода
  • Отпадъчни води и канализация

Ние помагаме на нашите клиенти да подобрят хигиена на околната среда в производственото предприятие.