Контейнери за транспорт на храни и товароносители

 

Пресните храни са високочувствителни и нетрайни продукти, които трябва да се транспортират ежедневно в най-кратки срокове по безопасен начин. Следователно са необходими температурно контролирани, хигиенно перфектни транспортни Контейнери.

 

Разработили сме химически и технологични решения за тези транспортни проблеми, които се прилагат на всички нива на логистика. Един пример за това е почистването на стандартни контейнери във вътрешната логистика за нашите клиенти.