Лична хигиена

Фабриките установяват връзка между ръчния труд и разделението на труда. Често това е и стойност, която хранителната индустрия оценява с баланс между гъвкавост и автоматизация.

 

Следователно хората в производството на храни са важен фактор, когато се обмисля хигиената. Ние предлагаме продукти, които помагат на хората в хранително-вкусовата промишленост да отговорят на хигиенните изисквания за безопасно производство и да осъзнаят необходимостта от безопасност на работното място.