Повърхности

Почистването на всички повърхности в хранително-вкусовата промишленост е основната задача, за която винаги сме се грижили. 

Съвременните материали и комбинации от материали обаче изискват непрекъснато по-нататъшно развитие на нашите почистващи и дезинфекциращи агенти, поради което ние предлагаме продукти с дългогодишни традиции и абсолютни иновации в нашето портфолио за решаване на настоящите индустриални хигиенни предизвикателства.