Автоматизация и визуализация

Измерване, контрол, регулиране, събиране и оценка на данни

 

Основна компетентност е разработването на решения за автоматизация и визуализация на процесите на почистване и дозиране на химикали. Целта на системите за управление е подкрепата на тези решения.

 

В допълнение към KPI за използването на химикали, OEE анализите и параметрите, свързани с качеството, са предвидени за хигиена. Mного важна задача за ръководителите на процеси в областта на почистването e автоматизациите, които подобряват безопасността на труда и автоматизациите, които помагат на хората да се справят с химикалите.

Това са най-важните стъпки на процеса за промяна на продукта между стъпките на почистване и смяната, и / или подмяната на контейнера.

С нашите знания, ние допринасяме за непрекъснатото подобряване на специфичните за клиента хигиенни ситуации.