Проектиране на сгради и съоръжения

 

Подкрепяме ви при планирането, разработването и изпълнението на вашите идеи!

Подкрепяме ви при планирането, разработването и изпълнението на вашите идеи! Трябва ли съществуващото ви дозиращо или почистващо съоръжение за химикали да бъде целесъобразно разширено или подновено? Имате ли нужда от нови технически решения за изпълнение на нови цели?

  • Имате ли нужда от нови технически решения за изпълнение на нови цели?
  • Имате ли нужда от индивидуално решение за дозиране на химикали?
  • Трябва ли вашата инсталация за почистване да бъде интегрирана в съществуваща или нова производствена линия?
  • Имате ли въпроси относно специално оборудване?

Няма проблем, защото ние сме тук и с удоволствие приемаме всяко предизвикателство, за да отговорим на вашите специфични нужди. Calvatis ви помага и в икономическата оценка на концепцията, и в реализацията.

В допълнение към нашия собствен опит, ние разполагаме с експертни екипи от техници, дизайнери и програмисти, всички от които са компетентни специалисти в своята област. Заедно ще разработим вашето решение стъпка по стъпка. Ние разработваме вашия проект от първата идея до пускането в експлоатация с вас.