Сглобяване, пускане в експлоатация и поддръжка

 

За поддръжка, монтаж, пускане в експлоатация и почистване на дозиращите системи ви предлагаме услуги, които осигуряват постоянно качество и безопасност на вашето предприятие.

 

Офертите варират от индивидуални задания до проекти с пълен набор от услуги, които обхващат целия проект. Във всички случаи услугите, които предоставяме, са ценен принос за функционалността на производствените предприятия.