Почистване на контейнери

 

Всеки ден десетки хиляди литри се съхраняват, произвеждат и транспортират в резервоари.

Остатъците и упоритите замърсявания остават в резервоарите. Те са разположени на трудно достъпни места. По този начин се осигурява ефективно почистване с нашите продукти без ръчна помощ.

Микробиологичният ефект е толкова важен, колкото и материалната съвместимост на нашите продукти.