Почистване на мембраната

 

В днешно време мембраните се използват в разнообразни от процеси на разделяне.

 

Новите видове мембранни форми и материали постоянно променят изискванията за процеса на почистване. Решаващи фактори, които водят до оптимални резултати са:

  • Концентрацията на почистващите препарати
  • Температура на почистване
  • Време за почистване
  • Скорост на потока