Смазване на конвейера

 

Конвейерните смазки са станали незаменими, тъй като бутилиращите инсталации, които пълнят няколкостотин бутилки в минута, биха имали огромен икономически ефект.

 

Calvatis осигурява плавен процес на пълнене с различните конвейерни смазки, които са съобразени с работната вода, предоставена от клиента. Тук е важно взаимодействието между конвейерната смазка и течащата вода. Най-добрите дюзи, които са настроени според твърдостта на водата, гарантират, че конвейерната лента е равномерно покрита с филм и по този начин всички видове бутилки могат да се плъзгат гладко по лентата.