Почистване на контейнери

 

Всеки ден десетки хиляди литри се съхраняват, произвеждат и транспортират в резервоари.

 

Упоритите замърсявания остават в резервоарите. Те са разположени на трудно достъпни места. С нашите продукти се осигурява ефективно почистване, без ръчна помощ.

Освен това микробиологичният ефект е също толкова важен, колкото и материалната съвместимост на нашите продукти.