Почистване на мембраната

 

В днешно време мембраните се намират в голямо разнообразие от процеси на разделяне. Новите видове мембранни форми и материали постоянно променят изискванията за процеса на почистване.

Решаващи фактори за постигане на оптимален резултат са:

  • съгласуваната концентрация на почистващите препарати
  • Температура на почистване
  • Време за почистване
  • Скорост на струята