Смазване на конвейера

 

Конвейерните смазочни материали са станали незаменими в бутилиращите инсталации, които пълнят няколкостотин бутилки в минута и имат огромно икономическо въздействие.

 

Calvatis осигурява плавен процес на пълнене с различните си конвейерни смазки, които се използват с работната вода, предоставена от клиента. Взаимодействието между смазката на лентата и течащата вода е важно. Най-добрите дюзи, които се регулират според твърдостта на водата, гарантират, че конвейерната лента е равномерно покрита със смазващо фолио и че всички видове бутилки могат да се плъзгат гладко по лентата.