Почистване на вимето

 

Както е посочено в Наредбата за млечните продукти, почистването на виметата е важна част от рутинното доене и води до намаляване на микробите.

 

Тъй като повечето мастити се причиняват от микроби в околната среда, броят на маститните заболявания може да бъде намален с цялостно почистване на вимето, като по този начин се намалява зародишното натоварване и рискът от инфекция от навлизането на патогените през канала. Следващите продукти спомагат за значително подобряване на здравето на вимето на вашите животни, тъй като имат превантивен ефект и намаляват нуждата от употреба на антибиотици:

  • Течни, меки перилни препарати (също за разпенване)
  • Суха хартия за вимето
  • Кърпи за многократна употреба
  • Влажни кърпи и гъби (с висока ефективност на почистване и дълготраен ефект)