Почистване с пяна

 

С течение на времето почистването с пяна на голяма площ се превърна във все по-важна част от селското стопанство. С добро почистване могат да бъдат елиминирани 85% от микробите. Calvatis ви подкрепя в почистването на помещения за отглеждане на животни, доилни зала и почистването на превозни средства

 

За да за постигане на оптимални хигиенни резултати, почистването с пяна трябва да се извършва преди всяка дезинфекция, което позволява последващата дезинфекция да влезе и да проникне надолу към повърхността, за да се постигне пълно намаляване на микробите. Очевидните предимства на нашите продукти са:

Икономично потребление Не се образува аерозол Оптимално нанасяне на препарата на пяна, чрез пистолет под високо налягане Спестяване на енергия и време Запазване на обзавеждането