Документи

  • Календар на компанията (link)
  • Годишен финансов отчет 2019 (link)
  • Данни за полугодишното полугодие към 30.06.2020 г. (link)
  • Полугодишни финансови отчети към 30.06.2020 г. (link)

Връзки с инвеститорите

Факти и цифри Документи