Пастьоризация

 

С термина пастьоризация се обозначава краткосрочното нагряване на вещества до 60 до 90 ° С с цел унищожаване на микроорганизми.

 

Пастьоризацията е процес най-вече за консервиране на течни храни.

Пастьоризацията убива повечето чувствителни на топлина микроорганизми като дрожди или плесенни гъби. В същото време обаче могат да останат няколко покълващи бактериални спори. По този начин пастьоризираните храни не са без микроби, а са само бедни на микроби. Следователно те са с ограничена трайност.