Хигиена в кухнята

 

хранителните продукти могат да се приготвят санитарно и с отлично качество.

 

Осигуряването на редовно и контролирано почистване и дезинфекция е абсолютно необходимо за кухнята и складовете. В този контекст винаги трябва да се отговори на следните въпроси:

Какво се случва, кога, от кого, как, колко често и с какво?

Използването на почистващи и дезинфекционни средства трябва да отговаря на определени условия и да е подходящо за използване в хранителния сектор. Различни списъци и проучвания са достъпни онлайн, които могат да се променят чрез промяна на рамковите условия.

Calvatis придружава клиента от избора на подходящия препарат и технологията на дозиране и нанасяне до осигуряване на необходимите нива на качество и хигиена. Правните изисквания са изпълнени във всяка точка от веригата на процеса. В тясно сътрудничество с нашите клиенти и институти, препаратите за почистване и дезинфекция се наблюдават и подобряват непрекъснато, както и използването на химикали, вода и енергия.