Управление на хигиената

 

Възползвайте се от нашия опит, за да бъдете подготвени за официални инспекции.

 

Систематичното ни управление на хигиената включва:

  • Проверка на хигиената на околната среда и хигиената на въздуха
  • Вземане на проби и микробиологично изследване
  • концептуализация и одит на системи за управление на ресторанти и в индустрията
  • Обучение на персонала
  • Изпълнение на хигиенни одити по производствената верига
  • на оборудването, на материали и на околната среда