Технически въпроси при почистването

 

В допълнение към категоричните хигиенни решения, простите и ефективни процедури за почистване и за поддръжка на производственото оборудване също са трудна задача. Добавянето на почистващи препарати позволява лесни и цялостни процедури за почистване.

 

Целите са да се поддържа функцията, напр. да се получат топлинни преходи. Примери за това са инсталациите за топлинна обработка, като пастьоризатори.